นายสุกิจ อุดมศิริกุล กรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBS กล่าวว่า นโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลคาดว่าจะเห็นผลได้ดีขึ้น และจะเป็นการประคองเศรษฐกิจด้วยการจับจ่ายใช้สอยของรายย่อยที่มีกำลังการใช้จ่ายมากขึ้น ในขณะที่ภาคเกษตรเชื่อว่าปัญหาด้านภัยแล้งจะลดลง มีผลกับรายได้ของเกษตรกรที่คาดว่าจะมีมากขึ้น ทำให้เศรษฐกิจท้องถิ่นเกิดการหมุนเวียน

ส่วนผลการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง จะส่งผลดีต่อตลาดหุ้นและทองคำทำให้ปรับตัวสูงขึ้น