นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการพูดคุยกับฝ่ายรัฐบาลในการเข้าร่วมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนรับหลักการ หรือไม่ว่า ส่วนตัวขอยืนยันว่าฝ่ายค้านจะไม่ขอร่วมในการพูดคุยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญกับรัฐบาล เพราะเป็นการซื้อเวลาหนึ่งเดือน และรัฐบาลไม่แสดงความจริงใจในการที่จะขอแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้

ส่วนกระแสข่าวที่นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ปฏิเสธการลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ในนามตัวแทนอิสระ เพื่อกลับไปทำงานการเมืองกับพรรคเพื่อไทยนั้น นายประเสริฐ กล่าวว่า นายชัชชาติ ได้ปฏิเสธอย่างชัดเจนและพรรคเพื่อไทยต้องเคารพการตัดสินใจ รวมถึงกระแสข่าว คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ อดีตภริยา นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จะเข้ามาบริหารพรรคเพื่อไทยนั้น ก็ไม่ใช่เรื่องจริง เพราะคุณหญิงพจมาน เป็นผู้ใหญ่ที่พรรคฯ ให้ความเคารพนับถือ แต่คุณหญิงพจมานก็ไม่เคยเข้ามายุ่งการบริหารภายในพรรค รวมถึง คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ อดีตประธานยุทธศาสตร์ พรรคเพื่อไทย ก็ยังเป็นสมาชิกของพรรค ซึ่งหลังจากนี้จะมีการวางกรอบการทำงาน ซึ่งจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่ง