นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวถึงกรณีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความผู้พิการ ในเดือน ต.ค.ว่า ขอให้ความมั่นใจว่าการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความผู้พิการ จะเป็นไปตามกำหนดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับกรมบัญชีกลาง และสำนักงบประมาณ ได้พูดคุยหารือในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด แม้จะมีการใช้งบประมาณปี 2563 ไปพลางก่อน แต่สำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณ 24 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสามารถใช้ได้แน่ ในช่วง 3 เดือนแรก และครอบคลุม โดยขณะนี้สำนักงบประมาณได้โอนงบประมาณ มาที่กรมส่งเสริมฯตามปกติ โดยหลังจากนี้จะเป็นหน้าที่ของกรมส่งเสริมร่วมกับกรมบัญชีกลางในการตรวจสอบข้อมูล และดำเนินการตามกำหนด โดยประชาชนจะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ และเบีเยความพิการในวันที่ 10 ต.ค. และเดือนต่อไปก็จะได้รับตามกำหนด ขอให้ประชาชนสบายใจได้

ขณะเดียวกัน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวถึงโครงการอาสาสมัครบริการท้องถิ่น ว่าทางกรมส่งเสริมฯ ได้ทำโครงการการของบกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคม และได้รับอนุมัติมาจำนวนเงิน 1,086 ล้านบาท เพื่อไปช่วยผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง โดยจะเป็นการจ้างบุคคลในพื้นที่เพื่อมาทำงานทั่วประเทศประมาณ 15,000 คน ซึ่งได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 5 พันบาท ระยะเวลาการจ้างงาน 12 เดือน ทั้งนี้ จะเริ่มดำเนินการได้ในเดือน พ.ย. นี้ โดยโครงการดังกล่าวเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในพื้นที่