นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการนำยางพารามาใช้ เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน (Kick Of) พร้อมด้วย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จังหวัดบึงกาฬ

ทั้งนี้ นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า การนำโครงการนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน ทั้งในส่วนของเครื่องกั้นถนนครอบยางพารา rubber fender berier และหลักนำทางอย่างธรรมชาติ หรือ rubber guide post เริ่ม kick off ที่จังหวัดบึงกาฬในวันนี้เนื่องจากจังหวัดบึงกาฬ ถือเป็นเมืองหลวงของการปลูกยางพาราในภาคอีสาน มีการปลูกยางพารากว่า 1 ล้านไร่ รองลงมาคือ จังหวัดนครพนม และจังหวัดเลย ซึ่งกระทรวงคมนาคมและกระทรวงเกษตรฯ ก็ได้เดินสายเริ่มต้นkick off โครงการในครั้งนี้

โดยการผลักดันโครงการให้เกิดขึ้นในพื้นที่จึงเป็นเรื่องจำเป็น ที่นอกจากโครงการจะมีส่วนสำคัญในการปรับปรุงความปลอดภัยบนท้องถนนแล้ว จะมีส่วนสำคัญในการนำยางพารา ซึ่งเป็นผลผลิตการเกษตรมาใช้ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวน ซึ่งเชื่อมั่นว่าโครงการจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้ในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าในระยะยาว จะขับเคลื่อนการรับซื้อยางพาราในพื้นที่โดยกลไกของสหกรณ์ในจังหวัด ที่กำกับโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งที่ผ่านมาทราบว่า ราคาที่รับซื้อที่กิโลกรัมละ 21 บาท ชาวสวนยางต้องขาดทุน กิโลกรัมละ 25 บาทชาวสวนยางพออยู่ได้ อย่างไรก็ตามรัฐบาลจะพยายามผลักดัน ให้มีการรับซื้ออยู่ที่ราคา 28 – 30 บาทต่อกิโลกรัม โดยก่อนหน้านี้ในปี 2562 มีปริมาณการใช้น้ำอย่างพาราสดในโครงการของรัฐมากกว่า 129,000 ตัน แต่เมื่อมีโครงการนำร่องการนำยางพารามาผลิตใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยบนท้องถนนใน 3 เดือนนี้ พบว่า มีปริมาณการใช้ยางพารากว่า 50,000 ตัน ซึ่งถือว่า เป็นปริมาณการใช้ที่เท่ากับปริมาณในปี 2561 ทีเดียว