ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) หลังจากมีคำสั่ง ม.44 สั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่ กกต. นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ได้เดินทางไปยังห้องทำงาน เพื่อเก็บข้าวของออกจาก กกต.ทั้งนี้ นายสมชัย ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าตนไม่ได้ล้ำเส้นรัฐบาล และ คสช. ในการพูดเรื่องวันเลือกตั้ง แม้การเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมา คนที่กำหนดวันเลือกตั้งจะเป็นรัฐบาล แต่ตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 102 และ 103 ได้ออกแบบให้มีการแบ่งหน้าที่ระหว่างรัฐบาล และ กกต. คือ รัฐบาลเป็นผู้ออกกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง แต่ กกต.เป็นผู้กำหนดวันเลือกตั้ง

นายสมชัย  กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ กกต.ต้องประกาศวันเลือกตั้งว่าเป็นวันใด ภายใน 5วันนับแต่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ดังนั้นการที่หน่วยงานทางกฎหมาย หรือที่ปรึกษาด้านกฎหมายของนายกรัฐมนตรี ให้ข้อมูลที่ผิดจึงแสดงให้เห็นถึงความอ่อนด้อยของหน่วยงานกฎหมาย และทำให้นายกฯเข้าใจผิดว่า คสช.และ ครม.เป็นคนกำหนดวันเลือกตั้ง

นายสมชัย  กล่าวเพิ่มว่า ดังนั้นการที่หน่วยงานทางกฎหมาย หรือที่ปรึกษาด้านกฎหมายของนายกฯให้ข้อมูลที่ผิดจึงแสดงให้เห็นถึงความอ่อนด้อยของหน่วยงานกฎหมาย และทำให้นายกฯ เข้าใจผิดว่า คสช.และครม.เป็นคนกำหนดวันเลือกตั้ง ดังนั้นการที่หน่วยงานกฎหมายของนายกฯให้ข้อมูลทางกฎหมายที่ผิด จนทำให้นายกฯตัดสินใจใช้มาตรา 44 ในการปลดตน จึงควรคืนความยุติธรรมให้กับตนด้วย เพราะผมไม่ได้พูดอะไรที่ผิดกฎหมาย ดังนั้นก็ไม่ควรปลดผมออกจากตำแหน่ง เพราะตนไม่ได้พูดอะไรที่ผิดกฎหมาย ดังนั้นไม่ควรปลดตนออกจากตำแหน่ง แต่ขณะนี้ตนได้เก็บของแล้ว และไม่หวังที่จะกลับมาเป็นกกต.แล้ว ส่วนที่ตนเสนอตัวจะเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้นายกฯนั้น ท่านก็คงไม่แต่งตั้งตน

นายสมชัย กล่าวด้วยว่า อยากให้หน่วยงานที่ปรึกษากฎหมายของนายกฯ ออกมาโต้กันว่าการที่ตนพูดนั้นทำให้เกิดความสับสนอย่างไร และควรกล้าที่จะออกมาพูดว่าตนทำผิดกฎหมายข้อไหน ทั้งที่การคาดการณ์ของตนก็เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เตรียมตัวสำหรับการเลือกตั้ง เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนจนเตรียมตัวไม่ทัน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ กกต.ที่จะต้องเตรียมจัดการเลือกตั้ง