นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอีเอส) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) และ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือเปิดศูนย์ Thailand 5G Ecosystem Innovation Center (5G EIC) ศูนย์กลางนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาระบบนิเวศ 5G แบบครบวงจร เพื่อสร้างมูลค่าและโอกาสใหม่ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม

โดย นายพุทธิพงษ์ กล่าวว่า วันนี้อาจเป็นการเริ่มต้น แต่ความจริงแล้ว นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญอย่างมากในการนำ 5G มาใช้พัฒนาประเทศไทย นโยบายรัฐบาลที่พยายามผลักดันให้เกิดการประมูล 5G เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เนื่องจากต้องการทำให้คนทั่วโลกเห็นว่า ประเทศไทยมีความพร้อมอย่างมากทั้งในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานและการนำ 5G มาใช้ประยุกต์ให้ทุกมิติมีการนำมาใช้ เมื่อประเทศไทยมีการเปิดให้ประมูลประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการขยายผลให้เกิดการต่อยอด 5G ในหลายๆ sector เช่น สาธารณสุข อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และอุตสาหกรรมการเกษตร อีกทั้งมุ่งหวังให้เป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลของ South Eest Asia เมื่อเราได้เปิดศูนย์ 5G EIC เป็นที่แรก และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาครัฐสามารถมาใช้เพื่อต่อยอดนวัตกรรม ก็สามารถเป็นตัวอย่างของภูมิภาคในการทำให้ 5G เกิดขึ้นได้

นายพุทธิพงษ์ กล่าวด้วยว่า วันนี้ไทยมีความพร้อมที่จะทำให้ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับดิจิทัล ไปสู่ เศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญ ที่จะทำให้ 5G มีส่วนร่วมในการพัฒนาชีวิตในทุกมิติ ทำให้ชีวิตพัฒนาอย่างรวดเร็วและปลอดภัย และสามารถจุดประกายธุรกิจ ทำให้นักเรียนเยาวชนใช้ประโยชน์จาก 5G ได้อย่างเป็นรูปธรรม ที่นี่ถือเป็นที่แรก และในอนาคตจะพัฒนาไปทั่วประเทศไทย และหวังว่าทุกคนทั้งภาครัฐและเอกชนจะได้มีโอกาสมาใช้ประโยชน์จากศูนย์แห่งนี้อย่างเต็มศักยภาพ