นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย อภิปรายการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 โดยมีความรู้สึกมั่นใจว่ารัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือสืบทอดอำนาจจากการรัฐประหาร แต่ต้องยอมรับว่าปี 2557 ประเทศไทยเจอทางตัน การที่ผู้มีอำนาจใช้อำนาจระงับทางตันเพื่อเดินหน้าต่อไป เป็นเรื่องที่ยอมรับได้ แต่ต้องยอมรับเช่นกันว่าอยู่ในอำนาจนานเกินไป จึงถือเป็นการสืบทอดอำนาจ และทั้งฝ่ายค้าน รัฐบาล และประชาชน ก็คิดตรงกันว่ารัฐธรรมนูญควรมีการแก้ไข และเริ่มเปิดประตูเพื่อหาช่องทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่ถูกออกแบบมาให้ยากต่อการแก้ไข แต่ทุกฝ่ายต่างมองว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่สอดคล้องต่อหลักการประชาธิปไตย

ขณะเดียวกัน พรรคภูมิใจไทย ได้แถลงจุดยืนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นสิ่งที่พรรคแสดงจุดยืนออกมาตลอด เพื่อดึงฟืนออกจากกองไฟ ดังนั้นการที่ร่วมกันดึงฟืนออกจากไฟ เพื่อลดความขัดแย้ง และหนทางหนึ่งคือการทำตามข้อเรียกร้องของประชาชน โดยแก้ไขกติกาที่ไม่สอดรับกับระบอบประชาธิปไตย พร้อมสนับสนุนการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ ที่มีสัดส่วนของนักเรียน นิสิต นักศึกษา พร้อมย้ำว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องไม่มีการแตะต้องหมวด 1 บททั่วไป และหมวด 2 พระมหากษัตริย์ พร้อมย้ำถึงข้อเรียกร้องที่ต้องแก้ความเหลื่อมล้ำ การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ซึ่งเป็นสิ่งที่คาดหวังให้เกิดขึ้น และขออย่าให้เกิดความคุกคามผู้เห็นต่างเกิดขึ้น