นายซัยยิด เรซา โนบัคตี (H.E. Mr. Seyed Reza Nobakhti) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลไทยพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเอกอัครราชทูตฯ อย่างเต็มที่ พร้อมยืนยันจะสานต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับอิหร่านที่มีมาอย่างยาวนาน เพื่อให้ประชาชนของทั้งสองประเทศจะได้รับผลประโยชน์ร่วมกันในทุกมิติ พร้อมขอบคุณรัฐบาลอิหร่านที่ช่วยเหลือ ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการส่งคนไทยในอิหร่านกลับประเทศไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมไปถึงช่วยดูแลคนไทยในอิหร่าน ซึ่งฝ่ายเอกอัครราชทูตพร้อมสนับสนุนการดูแลอำนวยความสะดวกแก่คนไทยอย่างเต็มที่

ด้านเอกอัครราชทูตอิหร่านฯ กล่าวว่าประธานาธิบดีอิหร่านฝากชื่นชมความสำเร็จของไทยในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้กำลังใจรัฐบาล และประชาชนชาวอิหร่านให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน โดยที่ผ่านมารัฐบาลไทยได้บริจาคชุดอุปกรณ์ตรวจสอบการติดเชื้อโรคโควิด-19 และบริจาคเงินช่วยเหลือแก่อิหร่าน

โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับการเพิ่มพูนความร่วมมือทวิภาคี ด้านเศรษฐกิจ เห็นพ้องที่จะร่วมกันฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ที่จะสนับสนุนการเจรจา การค้า และการส่งออกระหว่างกันมากยิ่งขึ้น ในด้านสาธารณสุข นายกรัฐมนตรียินดีสนับสนุนความร่วมมือทางด้านสาธารณสุขแก่อิหร่าน ในส่วนที่ไทยมีความเชี่ยวชาญ และยินดีที่ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างกัน นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องสนับสนุนด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนาน ฝ่ายไทยมีเอกลักษณ์ และมีอัตลักษณ์ที่สวยงาม สามารถส่งเสริมเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ในระดับประชาชน