นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า ปี2563 นี้สมอ. ยังคงมุ่งมั่นและทุ่มเทดำเนินงานด้านการมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการดำเนินงานในปีนี้เกินเป้าหมายทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการกำหนดมาตรฐาน สมอ. ได้พลิกประวัติศาสตร์การมาตรฐานของไทย กำหนดมาตรฐานทั้งสิ้น 310 มาตรฐาน มากที่สุดนับตั้งแต่มีการก่อตั้ง สมอ. ทั้งมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ มาตรฐานกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็ก กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า กลุ่มยานยนต์ไฟฟ้า กลุ่มนวัตกรรม กลุ่มสมุนไพร กลุ่มผลิตภัณฑ์ BCG (Bio/ Circular/Green) มาตรฐานด้านมลพิษยูโร 5 ยูโร 6 มาตรฐานเกี่ยวกับการป้องกัน PM 2.5 และมาตรฐานทางการแพทย์ป้องกันโควิด ฯลฯ

ด้านการออกใบอนุญาต มอก. ปีนี้ สมอ. ออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการทั้งสิ้น 10,358 ฉบับ ซึ่งเป็นการออกใบอนุญาตที่มากสุดเป็นประวัติการณ์ ประกอบด้วย มาตรฐานด้านโยธาและวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2,249 ฉบับ ไฟฟ้า จำนวน 2,058 ฉบับ ยานยนต์และชิ้นส่วน จำนวน 4,378 ฉบับ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น โภคภัณฑ์ ยาง เครื่องมือแพทย์ จำนวน 1,673 ฉบับ

อย่างไรก็ตามสมอ. ยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานด้านการมาตรฐาน เพื่อคุ้มครองประชาชนให้ปลอดภัยจากการใช้สินค้าที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้มีศักยภาพ และมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าในตลาดโลกอย่างยั่งยืน พร้อมกับนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการทำงานทุกกิจกรรมอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งการขออนุญาต มอก. การตรวจติดตาม และการชำระค่าบริการต่างๆ ที่ผู้ประกอบการ และประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการของ สมอ. ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์