นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่า ในวันนี้ที่ประชุมรับทราบถึงแนวทางการดำเนินโครงการคนละครึ่งแจกเงิน 3,000 บาท แต่ยังไม่ได้มีการพิจารณา โดยให้ทางกระทรวงการคลังกลับไปพิจารณาและสรุปรายละเอียดอีกครั้ง ก่อนกลับนำเข้าที่ประชุมพิจารณาในสัปดาห์หน้า

ส่วนที่ประชุมในวันนี้เห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินกู้ตาม พรก.เงินกู้ ในโครงการการจ่ายเงินเยียวยาชดเชยให้ อสม. และอสส.จากการเสี่ยงภัยเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยจ่ายเงินเยียวยาให้ 1.05 ล้านคน วงเงินรวม 1,575 ล้านบาท

อีกโครงการคือ โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน รวมวงเงิน 19,462 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาจบการศึกษาใหม่ 2.6 แสนคน จ่ายเงินอดหนุนเงินเดือนให้ร้อยละ 50 ไม่เกิน 7,500 บาทต่อเดือนต่อคน เป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยจะสนับสนุนเฉพาะนายจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมเท่านั้น และนายจ้างจะต้องเป็นผู้จ่ายเงินเดือนอีกร้อยละ 50 จากยอดเงินเดือน 15,000 บาท

นอกจากนี้ ยังอนุมัติโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แต่เสียชีวิตเพื่อจ่ายเงินให้เกษตรกรที่รับช่วงต่อจากผู้เสียชีวิตรวม 5,278 ราย พร้อมให้ขยายระยะเวลาการจ่ายเงินถึง 30 กันยายนนี้ โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้พิจารณาในการดำเนินโครงการ

 

ครม.จ่ายเงินพิเศษ 7 ด.กำนัน-ผญบ.ทำงานช่วยโควิด

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้วงเงินจากงบกลางรายจ่ายจำเป็นกรณีฉุกเฉินวงเงิน 677 ล้านบาท เพื่อจ่ายเงินเดือนพิเศษ 7 เดือน ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยได้รับเงินพิเศษ 500 บาทต่อเดือนเพิ่มเติม ส่วนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจ่ายเพิ่ม 300 บาทต่อเดือน โดยในโครงการนี้มีผู้ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวรวมกว่า 273,000 คน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในช่วงการปฏิบัติหน้าที่ช่วงการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ที่ประชุมอนุมัติขยายระยะเวลาการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ออกไปอีก 1 ปี ถึงเดือนกันยายน 2564 เพื่อเป็นแบ่งเบาภาระให้กับประชาชนจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19

 

อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมเป็นค่าตอบแทน อสม. อีก 3 เดือน วงเงิน 1,500 ล้านบาท

นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมเป็นค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. และอาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร หรือ อสส.ในการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีก 3 เดือน เป็นวงเงิน 1,500 ล้านบาท จากเดิมที่อนุมัติไปก่อนหน้านี้ 7 เดือน รวมทั้งสิ้น 10 เดือน