นายภูมินทร์ หะรินสุต รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริม SMEs ผ่านโครงการ TCC Online Training เสริมสร้างโอกาสให้กับ SMEs ในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาให้สามารถฟื้นตัวได้ โดยทางหอการค้าไทยไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้พยายามหาหนทางในการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการมาโดยตลอด แต่ด้วยเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและมาตรการล็อคดาวน์ต่างๆ ทำให้การดึงเม็ดเงินจากต่างประเทศไม่สามารถทำได้

ดังนั้น การกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ จึงเป็นทางออกที่สามารถทำได้ดีที่สุดในขณะนี้ เพื่อลดผลกระทบของ SMEs หลังจากเศรษฐกิจของประเทศในช่วงไตรมาส 2 หดตัวลงมากถึง ร้อยละ 12.2