นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เผยถึงแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า ในสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนว่าจะต้องตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือ ส.ส.ร. ขึ้นมา เพื่อดำเนินการยกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ และหากจะต้องตั้ง ส.ส.ร. ขึ้นมา ก็จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก เพราะถือว่าเป็นเรื่องจำเป็น