รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) และประธานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย  โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ‘พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต‘ กล่าวถึงกรณีคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 4/2561 เรื่อง ให้กรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต. ยุติการอยู่ปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ว่า ใครพูดไม่ถูกหู ก็ใช้อำนาจปลดเสียเลย อย่างนี้เขาเรียกว่าลุแก่อำนาจ และสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานภาพของอำนาจในปัจจุบันของตนเอง จึงเกิดความหวั่นไหวง่ายต่อความคิดเห็นที่แตกต่าง แต่ยิ่งทำแบบนี้ก็ย่ิงบั่นทอนอำนาจและความชอบธรรมในบริหารประเทศของตนเอง

 

เมื่อวานนี้ (20 มี.ค) ดร. เดชรัต สุขกำเนิด อาจารย์หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัว ‘Decharut Sukkumnoed‘ กล่าวถึงกรณีคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 4/2561 เรื่อง ให้กรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต. ยุติการอยู่ปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ว่า นี่ไงครับ ผู้ที่มีโอกาสจะขึ้นเป็นนายกฯ คนนอกอีกรอบหลังเลือกตั้ง สามารถใช้อำนาจพิเศษ ที่ตนไม่ต้องรับผิด ปลดกรรมการเลือกตั้ง คุณประยุทธ์จะสามารถใช้อำนาจนี้ได้ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งหลังเลือกตั้ง ก่อนที่จะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ นี่คือ ประเทศที่สนแต่ “อำนาจ” ไม่สนใจ “นิติธรรม”

“ผมไม่ได้ชอบหรือไม่ชอบ อ.สมชัย แต่ผมไม่ชอบการใช้อำนาจเช่นนี้” ดร. เดชรัต กล่าว