พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ชี้แจงต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 โดยได้ตอบคำถามของกรรมาธิการเรื่องความคิดเห็นต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ชี้แจงถึงการทำหน้าที่สมาชิกวุฒิสภาตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ ในตำแหน่งผู้บัญชาการเหล่าทัพที่ต้องทำหน้าที่สมาชิกวุฒิสภาด้วย พร้อมระบุว่าได้กล่าวกับผู้ใต้บังคับบัญชาว่าการเป็นทหารที่มีประชาธิปไตยต้องคิดใหม่ ยืนยันไม่คิดเป็นศัตรูกับประชาชน เพราะทหารก็ถือเป็นประชาชนคนหนึ่ง รวมถึงอธิบายว่าเมื่อเรากลับไปบ้านก็เจอกับครอบครัวที่เป็นประชาชน จึงทำให้เข้าใจถึงความเป็นประชาธิปไตยตั้งแต่ภายในถึงภายนอก แม้บางครั้งอาจมีวาทะหรือคำพูดบางอย่างออกไป ก็ถือเป็นบทบาทหน้าที่ และในฐานะประชาชนและการเป็นข้าราชการ ไม่คัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยเห็นว่าเป็นกลไกทางการเมือง ที่สภาผู้แทนราษฎรจะต้องเสนอผ่านกระบวนการตามกฎหมาย โดยอ้างความเห็นของนายกรัฐมนตรีที่เปิดให้การแก้ไขเป็นไปตามกฎหมาย