นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี ปัญหาการลดทอนประสิทธิภาพช่องสัญญาณการสื่อสาร จนเกิดปัญหาการสื่อสารในพื้นที่การชุมนุม ว่า คณะทำงานติดตามการชุมนุมของนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชน ในคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร ได้รับข้อร้องเรียนถึงปัญหาการสื่อสารในรูปแบบต่างๆในพื้นที่การชุมนุม ทั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ตและสัญญาณโทรศัพท์มือถือไม่สามารถใช้งานได้ ถือเป็นเรื่องผิดปกติ เพราะในช่วงที่มีการคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณความต้องการใช้จำนวนมาก อย่างเช่น ช่วงเทศกาลต่างๆ หรือกิจกรรมที่มีคนเข้าร่วมมากๆ ผู้ให้บริการทุกค่ายสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของช่องสัญญาณ เพื่อให้การสื่อสารครอบคลุมราบรื่นไม่ติดขัด แต่ในการชุมนุมครั้งนี้กลับเกิดปัญหา จนมีการตั้งคำถามว่าผู้ให้บริการละเลย หรือไกลไปกว่านั้น อาจมีการขอความร่วมมือให้ปิดกั้นการสื่อสารของประชาชนในพื้นที่การชุมนุมหรือไม่ คณะทำงานฯได้รวบรวมปัญหา ทำรายงานให้คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องรับทราบ และเตรียมเชิญกระทรวงดีอีเอส กสทช. ผู้ให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต สัญญาณโทรศัพท์มือถือทุกค่าย และผู้เกี่ยวข้อง เข้ามาให้ข้อมูลเพื่อตรวจสอบว่า มีการกระทำที่เป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ใช้บริการที่มาร่วมชุมนุมหรือไม่ คณะทำงานติดตามการชุมนุมของนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชน ในคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร จะจัดส่งคณะทำงาน ลงพื้นที่การชุมนุมในส่วนภูมิภาค เพื่อดูแลผู้ชุมนุมไม่ให้ถูกลิดรอนสิทธิในรูปแบบต่างๆต่อไป