นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่หลายฝ่ายเห็นด้วยกับการเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะที่มาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ยึดโยงกับประชาชนและเป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุด ว่า ตั้งแต่เริ่มทำประชามติที่ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชน วิพากษ์วิจารณ์รัฐธรรมนูญ ใครแสดงความเห็นต่างจากผู้มีอำนาจหรือ ต่อต้านถูกฝ่ายรัฐเอากฎหมายเล่นงานจับติดคุก ซึ่งฝ่ายผู้มีอำนาจใช้กฎหมายสร้างความหวาดกลัวในหมู่ประชาชน ผลพวงที่เกิดมาจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก่อปัญหาให้ประเทศหนักมาก เพราะรัฐธรรมนูญเอื้อประโยชน์ให้ผู้มีอำนาจในขณะนั้น ประเทศติดกับดักการพัฒนาก็มาจากรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ส่งผลกระทบกับทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพราะไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ ตัดนักการเมืองออกจากประชาชน ช่วยเหลือประชานไม่ได้ ถ้าเป็นนักการเมืองแล้วช่วยเหลือประชาชนไม่ได้ จะมาเป็นนักการเมืองทำไม

ทั้งนี้ กรณีที่ฝ่ายความมั่นคงส่งเจ้าหน้าที่ไปข่มขู่คุกคามนิสิต นักศึกษาและประชาชน ไปจนถึงสร้างความหวาดกลัวให้กับครอบครัวของแกนนำนักศึกษา ถือเป็นเรื่องที่รัฐบาลโดยเฉพาะฝ่ายความมั่นคง ไม่ควรทำ หากต้องการที่จะแก้ปัญหา รัฐบาลโดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ควรที่จะแสดงท่าทีและความจริงใจที่จะรับฟังข้อเสนอของนักศึกษาและประชาชน ไม่ควรแสดงท่าทีแข็งกร้าวใส่ประชาชน จะยิ่งเป็นการขยายความขัดแย้งมากขึ้น ปัญหาที่เกิดขึ้นรัฐบาลเลือกได้ว่าจะให้จบหรือจะสุมไฟให้โหมแรงขึ้น ดังนั้นการแก้ไขคือการจับเข่าคุยกับนักศึกษา เพื่อลดทอนความขัดแย้งลง พล.อ.ประยุทธ์ ต้องยอมลดทิฐิลงบ้างเพื่อดับไฟความขัดแย้ง ไม่ควรเร่งโหมไฟจากวาทกรรมของผู้นำรัฐบาลที่จะทำให้ทุกอย่างเลวร้ายลงมากขึ้น