นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ ว่า ในส่วนของคณะกรรมการใหญ่มีชื่อแล้ว แต่ในส่วนภาคธุรกิจที่จะเชิญเข้ามาร่วมด้วย นายปรีดี ดาวฉาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเป็นผู้จัดขึ้น ส่วนศูนย์นี้จะมีอำนาจตามพ.ร.ก.เหมือนกับศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค.หรือไม่นั้น นายวิษณุ ระบุว่า ศูนย์นี้ไม่ได้ตั้งตามอำนาจพระราชกำหนด เป็นคนละอย่างและไม่เกี่ยวกัน แต่มีรูปแบบที่คล้ายกับศบค. หากพระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินมีการประกาศยกเลิกการใช้ศูนย์ที่ตั้งขึ้นมานี้จะยังอยู่ได้ แต่หากเป็นศบค.หากยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินก็ต้องยกเลิกไป

ส่วนศูนย์นี้จะมีอำนาจผูกพันตามกฎหมายหรือไม่นั้น นายวิษณุ กล่าวว่า ขณะนี้ไม่ แต่นายกรัฐมนตรีสามารถจะเพิ่มอำนาจให้ได้ โดยจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคล้ายกับครม.เศรษฐกิจ

ทั้งนี้จะต้องมีความจำเป็นตั้งโฆษกของศูนย์นี้หรือไม่นั้น นายวิษณุกล่าวว่า ก็คงมีความจำเป็น แต่อาจจะไม่ต้องถึงขั้นออกคำสั่ง สามารถมอบหมายในการประชุมได้ เหมือนกับการตั้งนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน เป็นโฆษกศบค.ก็ไม่ต้องออกคำสั่ง