พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงกังวลเรื่องของสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องบึงเก็บน้ำที่ต้องบริหารจัดการปรับปรุงพัฒนา เช่น บึงสีไฟ จ.พิจิตร และ บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ ที่มีปัญหาเรื่องพื้นที่การทิ้งดินหลายหมื่นตันหลังทำการขุดลอก ส่งผลให้การดำเนินโครงการล่าช้า พร้อมทั้งให้คณะรัฐมนตรีไปพิจารณา ว่าจะสามารถตัดโครงการออกมาเป็นช่วงได้หรือไม่ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการทิ้งดิน หรือ ปรับภูมิทัศน์ใหม่ขึ้นมาเพื่อให้เป็นภูเขาขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บน้ำ

ขณะเดียวกัน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงห่วงใยเรื่องน้ำเสียตามคลองต่างๆ รวมถึงการให้บริการประชาชนที่ต้องสัญจรทางน้ำ และเรื่องขยะที่อยู่อาศัย ของประชาชนในพื้นที่ริมคลอง โดยคณะรัฐมนตรีได้รับสนองพระราโชบาย เพื่อดำเนินการตามลำดับ ที่ผ่านมาได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่แฟลตดินแดง คลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เช่นเดียวกับคลองแสนแสบ ที่ต้องแก้ปัญหาเรื่องการเดินทางให้ปลอดภัย และปัญหาน้ำเสียในคลองแสนแสบ ที่มีคลองย่อยในคลองแสนแสบ กว่า 101 คลอง ซึ่งน้ำเสียก็เริ่มมาตั้งแต่ต้นทาง อีกทั้งยังมีเรื่องระบบระบายน้ำเสียที่เป็นระบบเก่า หากจะปรับปรุงใหม่ ต้องใช้เวลา และใช้งบประมาณ จำนวนมากดังนั้นต้องไปแก้ที่ต้นทาง โดยขอให้งดเรื่องการทิ้งขยะ ทิ้งของเสีย ลงไปในคลอง ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ตัวเราเองก่อน เพื่อแบ่งเบาภาระ และตามมาด้วยการจัดทำผังเมืองใหม่ การปรับที่อยู่อาศัย ซึ่งทุกอย่างมีปัญหามาโดยตลอด หากไม่ปรับแก้โดยเริ่มจากแผนย่อยไปก่อน ก็จะไปไม่ได้ และไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตาม หลายคนใจร้อน เรื่องต่างๆเหล่านี้ต้องใช้เวลาในการแก้ไข แม้ว่าตนจะเร่งรัดไปแล้วก็ตาม แต่ยังติดขัดในเรื่องของกฎหมาย จึงต้องไปปลดล็อกกฎหมายต่างๆ เหล่านี้ใน สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร ที่จะไปก้าวล่วงกันไม่ได้