นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณีการแก้ปัญหาแรงงานตกงาน ว่า จำเป็นต้องมีมาตรการกระตุ้นให้โรงงานอุตสาหกรรมนั้นสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้เกิดการจ้างงาน ซึ่งแผนงานทั้งหมดต้องเป็นขั้นตอนและตนไม่สามารถทำคนเดียวต้องหารือร่วมกับภาคอุตสาหกรรม โดยมาตรการเร่งด่วนตนได้ให้กระทรวงแรงงานสำรวจหาตำแหน่งว่างงานเข้ามายังศูนย์อำนวยการงานแห่งชาติโดยตนกำลังจะตั้งขึ้นเพื่อให้ออกมาในทิศทางเดียวกัน ซึ่งกรมจัดหางานไม่ใช่หางานเพียงอย่างเดียว แต่ต้องชดเชยเยียวยาด้วย และป้องกันการตกงานในอนาคต ซึ่งตนมองว่าไม่หนักใจ เพราะตนต้องเข้ามาแก้ไขปัญหาและตนเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีอย่างสมบูรณ์แบบ จึงต้องเรียกแต่ละกรมมาให้โจทย์ไปคิด แต่ตนก็มีในใจแล้วเพียงแต่ต้องการอยากรู้ว่าแต่ละคนมีแนวคิดอย่างไร ซึ่งต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายก่อนเพราะหากพูดไปแล้วทำไม่ได้ตนก็ต้องรับผิดชอบคำพูดตัวเอง

ส่วนรัฐมนตรีแรงงานจะถือเป็นความหวังใหม่ของประชาชนได้หรือไม่นั้น นายสุชาติ ระบุว่า ถูกต้อง เพราะหากทำไม่ได้ตนก็อยู่ไม่ได้ซึ่งเรื่องการขึ้นค่าแรงของแรงงานนั้นกระทบต่อผู้ประกอบการ สิ่งที่สามารถทำได้คือการเพิ่มสวัสดิการลดค่าครองชีพ และขณะนี้ตนต้องเข้าไปรื้อตัวเลขผู้ตกงานที่แท้จริง เนื่องจากมีตัวเลขบางส่วนไม่ใช่การตกงานแต่เป็นการลาออก พร้อมยืนยันว่าการแก้ไขปัญหาตกงานไม่ใช่เรื่องเหนือบ่ากว่าแรง ขอให้มั่นใจ

ทั้งนี้ นายสุชาติ กล่าวอีกว่า ตัวเลขคนว่างงานที่แท้จริงนั้น 2 ล้านคน ไม่ใช่ 6-7 ล้านคน และในส่วนของตนนั้นจะทำให้คนกว่า 2 แสนคนกลับเข้าสู่ระบบการทำงาน