พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ได้นำคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตน ว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงเมตตากับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ถือเป็นขวัญและกำลังใจให้ทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ซึ่งรัฐบาลและคณะรัฐมนตรี พร้อมที่จะนำกระแสพระราชดำรัส มาเป็นแนวปฏิบัติ ในการทำงานอย่างเคร่งครัด อย่างเต็มขีดความสามารถ

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังได้แบ่งงาน และมอบนโยบายของรัฐบาลในช่วงปีที่ 2 และนโยบายทั่วไปของนายกรัฐมนตรีให้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ได้รับทราบ ว่าจะทำงานกันอย่างไร เพื่อให้สอดประสานกัน ของยุทธศาสตร์ชาติระยะที่ 1 (ปี2561-2565) ที่เป็นแผนแม่บท การทำงานของแต่ละกระทรวง แต่ต้องมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดการจัดทำโครงการงบประมาณ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์โควิด-19

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี ได้แต่งตั้งคณะทำงานฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อช่วยพิจารณาโครงการต่างๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยทำงานร่วมกับรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย ในการดูแลงานแต่ละพื้นที่อยู่แล้ว โดยต้องรายงานความคืบหน้าให้กับนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าแผนงานโครงการใดมีความล่าช้าหรือมีเกียร์ว่างหรือไม่

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้คณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เรื่องสำคัญคือการแก้ปัญหาเรื่องรายได้ของประชาชนที่ลดลง ปัญหาการตกงาน การช่วยเหลือ SME การส่งออกและการท่องเที่ยว ที่ต้องเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวของคนในประเทศ ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับจีน ที่เน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ที่ผ่านมาไทยพึงพาการท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ปีละ 20 ล้านคน จึงต้องค่อยๆปรับ แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานความเชื่อมั่นด้านสุขภาพและมาตรการต่างๆ จึงขอให้ทุกคนให้ความร่วมมือ เชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้นตามลำดับ

นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นโยบายต่างๆ ที่ได้พูดคุยการประชุม ครม.วันนี้ ตนจะบันทึกเทป เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบในเย็นวันนี้ หรือ เช้าวันพรุ่งนี้

อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรี ไม่ตอบถึงการแต่งตั้งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในสัดส่วนของพรรคพลังประชารัฐแทนนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ที่ลาออกไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน โดยระบุว่า “ก็ผมไง” ก่อนเดินจากห้องแถลงข่าว