นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงการชุมนุมของเยาวชนในเวลานี้ว่า หากชุมนุมตามระบอบประชาธิปไตยและไม่ดึงเอาเป็นประเด็นการเมือง สามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยไม่มีเงื่อนไขในการสร้างความรุนแรงและไม่ชุมนุมต่อเนื่องจนเกิดเหตุบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่ เพราะไม่เช่นนั้น การชุมนุมจะส่งผลกับเศรษฐกิจของประเทศที่หลายฝ่ายกำลังพยายามกระตุ้นให้มีการฟื้นตัวและเข้มแข็งทำได้ลำบากมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ทางภาคเอกชนพร้อมที่จะ นำเสนอแผนในการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจเสนอต่อรัฐบาลผ่านคณะกรรมการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในวันที่ 19 สิงหาคมนี้ โดยยังคงมุ่งเน้นในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำและผลกระทบจากการว่างงานและความอยู่รอดของ SMEs