นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ติดตามสถานการณ์การส่งออกของไทย และการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี หรือ FTA ในช่วงวิกฤตโควิด-19 โดยเฉพาะสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นเศรษฐกิจสำคัญของประเทศและรายได้หลักของเกษตรกรไทย พบว่า ไทยยังคงครองแชมป์ประเทศผู้ส่งออกทุเรียนอันดับหนึ่งของโลก ได้รับความนิยมสูงสุดในตลาดต่างประเทศ โดยทุเรียนสดมีสัดส่วนการส่งออกร้อยละ 69 ของการส่งออกผลไม้สดทั้งหมดของไทย ซึ่งในช่วงครึ่งปีแรกไทยส่งออกทุเรียนสดไปตลาดโลกคิดเป็นมูลค่ากว่า 1,411 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ73 โดยจีนถือเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทย มีมูลค่า 1,022 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวกว่าร้อยละ 140 ตามด้วยฮ่องกง มูลค่า 207 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 34 และอาเซียน มูลค่า 164 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 25

ด้านนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่าFTAมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้การส่งออกทุเรียนของไทยเติบโตได้ดี เนื่องจากช่วยให้ประเทศผู้นำเข้าที่เป็นคู่ค้าสำคัญของไทย ไม่เก็บภาษีนำเข้ากับทุเรียนไทย จึงทำให้ได้แต้มต่อในการแข่งขันกับคู่ค้าจากประเทศอื่น ทั้งนี้ ปัจจุบัน 17 ประเทศคู่ FTAของไทย

และเมื่อพิจารณาสถิติการส่งออกโดยใช้สิทธิประโยชน์จากFTA พบว่าทุเรียนมีการขอใช้สิทธิประโยชน์ส่งออกสูงเป็นอันดับต้นๆ โดยเฉพาะในปี 2562 การส่งออกทุเรียนสดไปจีนมีการขอให้สิทธิFTAอาเซียน-จีน สูงเป็นอันดับที่ 1 เมื่อเทียบกับสินค้าที่ส่งออกไปจีนทั้งหมด ดังนั้น เกษตรกรและผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับการรักษามาตรฐานสินค้า และพัฒนาคุณภาพการผลิต โดยพิถีพิถันตั้งแต่การเพาะปลูก การบรรจุหีบห่อ มีใบรับรองสุขอนามัยพืช รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง เนื่องจากผู้บริโภคหันมานิยมผลไม้ปลอดสารพิษหรือเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น

The post ไทยแชมป์ส่งออกทุเรียน-ตลาดจีนโต140% appeared first on innnews.