พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงาน “ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี” 2563 เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ว่า งานที่จัดขึ้นครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และยังให้ประชาชนเลือกซื้อของดี มีคุณภาพฝีมือคนไทย ที่มาจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศ อีกทั้งเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ และจาก พระราชประสงค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอนุรักษ์ภูมิปัญญาคนไทยให้อยู่คู่ประเทศ ส่งเสริมอาชีพรายได้ให้กับประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รัฐบาลจึงได้ขยายผล แล้วนำไปต่อยอดในโครงการดังกล่าว ซึ่งมีการพัฒนาตั้งแต่ต้นทาง ไปสู่ตลาด

นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวว่า แม้วันนี้สถานการณ์ปัจจุบัน ยังต้องเผชิญกับโรคโควิด-19 แต่การใช้โอกาสนี้ ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฟื้นประเทศได้อีกทางหนึ่ง พร้อมขอให้ทุกคนทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อย และตนเองคิดว่าคนไทยทุกคนเข้าใจกันดี ขอให้ร่วมมือกันนำพาประเทศเดินหน้าไป เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

จากนั้น นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานภาคี การสาธิต พร้อมพูดคุยกับผู้ผลิตผู้ประกอบการที่นำสินค้ามาแสดงและจัดจำหน่าย และยังได้ฝากให้กำลังใจกับผู้ประกอบการ OTOP ทั่วประเทศ ต่อยอดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นให้ร่วมสมัย ตรงตามความต้องการของตลาด โดย นายกรัฐมนตรี เชื่อมั่นว่าแม้ประเทศไทยจะยังคงอยู่ในภาวะวิกฤติโรคโควิด-19 แต่คนไทยด้วยกัน ก็ยังให้การอุดหนุนสินค้าโอทอป ซึ่งเป็นสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาคนไทย

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อย เดินหน้าไปได้ ผมคิดว่าทุกคนเข้าใจกันดี

The post นายกฯขอทุกคนร่วมพาประเทศเดินหน้าเพื่ออนาคตยั่งยืน appeared first on innnews.