นายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา ได้ตั้งกระทู้ถามสดต่อที่ประชุมวุฒิสถา โดยสอบถามความชัดเจนกรณีที่มีข่าวกรมการขนส่งทางบกจะเรียกผู้ถือใบอนุญาตบับขี่ตลอดชีพสอบใหม่ทั้งหมด ซึ่ง นายถาวร เสนเนม รัฐมนตรีช่วยกว่าการกระทรวงคมนาคม ชี้แจงว่า ขณะนี้กรมการขนส่ง จัดตั้งคณะทำงานร่วมกับแพทยสภา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาแนวทางคัดกรองผู้ได้ รับใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีพว่ายังคงมีสมรรถนะขับขี่รถได้หรือไม่ ซึ่งขณะนี้มีจำนวนผู้ถือใบขับขี่ตลอดชีพประมาณ 11 ล้านใบ แบ่งเป็นรถยนต์ประมาณ 6 ล้านใบและจักรยานยนต์ 5 ล้านใบ โดยยืนยันว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางที่เหมาะสม โดยยังไม่เรียกใบขับขี่ตลอดชีพคืน และไม่มีการเรียกทดสอบใหม่อย่างที่มีกระแสข่าวในขณะนี้แน่นอนจนกว่าจะมีการศึกษาแนวทางที่คณะกรรมการศึกษามีผลออกมาก่อนรวมถึงการดำเนินการเรื่องนี้จะต้องทบทวนไม่ให้ขัดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนและความปลอดภัยสาธารณะอย่างแน่นอน

ขณะเดียวกัน รัฐมนตรีช่วยกว่าการกระทรวงคมนาคม ยังกล่าวถึงการออกใบขับขี่ว่า สิ่งที่กรมการขนส่งต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกยังคงเป็นเรื่องของการกำหนดภาวะของโรคที่ไม่สามารถออกใบขับขี่ได้ การทดสอบสมรรถนะร่างกาย ทดสอบความรู้กฎหมายจราจร และการอบรมขับรถในภาคปฏิบัติ

The post คค.ยันขบ.ยังไม่เรียกคืนใบขับขี่ตลอดชีพ appeared first on innnews.