น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ อดีตผู้สมัคร ส.ส. กทม. เขตจอมทอง-ธนบุรี และอดีตรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีที่นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า กล่าวถึงบทเฉพาะกาล โดยต้องการให้ยกเลิกเรื่องวุฒิสภาและการรับรองประกาศคำสั่งของ คสช. นั้น แสดงให้เห็นว่านายปิยบุตรขาดความเข้าใจในกฎหมายรัฐธรรมนูญไทยและไม่เคยยอมรับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวุฒิสมาชิก ดังนั้นจึงควรศึกษาและจดจำให้ถ่องแท้ก่อนแสดงความคิดเห็น โดยบทเฉพาะกาลไม่ได้มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อตามที่นายปิยบุตรเข้าใจผิด ซึ่งเนื้อหาสาระที่ถูกต้อง มีอธิบายเป็นภาษาไทยชัดเจนในหนังสือความมุ่งหมายและคำอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่จัดทำโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หน้า477ว่า “ความมุ่งหมายบทเฉพาะกาลกำหนดขึ้นเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินในช่วงเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ในข้อเท็จจริงของวันที่ 5 มิ.ย. 2562 นั้น เฉพาะผลจากจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เข้าประชุมทั้งหมด 497 คน มีผู้โหวตรับรองให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีจำนวน 251 คน เกินจำนวนเสียงกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดแล้ว การโหวตรับรองของวุฒิสภา จึงไม่ได้ลดทอนความชอบธรรมที่ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรีที่มาตามวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งนี่เป็นข้อเท็จจริงที่มักมีกลุ่มบุคคลที่ไม่ยอมรับเสียงข้างมากในสภา แต่กลับแสร้งห่มขาวปากถือศีลอ้างว่าตนเองเป็นฝ่ายประชาธิปไตยแต่ในมือถือสากคอยบิดเบือนความจริงสู่สังคม หวังว่านายปิยบุตร จะไม่ใช่คนเช่นนั้น

อย่างไรก็ตาม ตนเห็นด้วยว่า ควรรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างจากทุกกลุ่ม แต่ต้องไม่บิดเบือน ไม่มีการก้าวล่วงสถาบันฯ และอยู่บนพื้นฐานกรอบกฎหมาย ถ้าทุกอย่างถูกต้องและทำเพื่อประโยชน์ของชาติย่อมมีคนเห็นด้วยแน่นอน โดยความสำคัญเร่งด่วนเป็นอันดับแรก ขณะนี้ คือ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ

The post “ทิพานัน” ย้อน “ปิยบุตร” เสนอแนะได้แต่อย่าบิดเบือน appeared first on innnews.