นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยว่า ได้ลงนามในหนังสือที่สมาชิก สนช. ร่วมกันลงชื่อเพื่อขอให้ส่งร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. ให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความในบทเฉพาะกาล เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำส่งศาลรัฐธรรมนูญตามขั้นตอนแล้ว โดยไม่มีร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. รวมอยู่ด้วย