นายดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย เศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. เปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยในเดือนมิถุนายน 2563 เริ่มปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน จากผลของการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 ที่ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาดำเนินการได้มากขึ้น

ด้านมูลค่าการส่งออกสินค้าติดลบร้อยละ 24.6 หากไม่รวมการส่งออกทองคำ มูลค่าการส่งออกหดตัวสูงที่ร้อยละ 18.4 ถือว่าติดลบน้อยลงเมื่อเทียบกับร้อยละ 29.0 ในเดือนก่อน ตามการส่งออกที่ปรับดีขึ้นในเกือบทุกหมวดสินค้าสอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ปรับดีขึ้นตามการทยอยเปิดเมืองของประเทศคู่ค้า

ขณะที่เครื่องชี้การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนหดตัวน้อยลง

อย่างไรก็ตาม ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 หดตัวสูงจากมาตรการปิดเมือง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่การใช้จ่ายภาครัฐที่ขยายตัวต่อเนื่องช่วยพยุงเศรษฐกิจ

ส่วนการส่งออกในไตรมาส 2 ติดลบร้อยละ 17.8