นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดมุมมองแสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ “The Next Nornal เปิดวิสัยทัศน์ธุรกิจวิถีใหม่” ว่า วิกฤตที่เกิดขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลกเวลานี้ถือเป็นวิกฤตที่เลวร้ายที่สุด โดยมุมมองของ CEO ทั่วโลกร้อยละ 60 มองว่า เป็นวิกฤตที่มีแต่ความไม่แน่นอน และเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวกลับมาได้อย่างช้าๆ โดยอาจต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 2-3 ปี จึงจะสามารถกลับมาฟื้นตัวได้

ในขณะที่ธนาคารกรุงไทยมองว่า ปีนี้เศรษฐกิจของประเทศไทยจะติดลบอยู่ที่ร้อยละ 8.8 ใกล้เคียงกับในช่วงวิกฤตต้มยํากุ้ง สะท้อนจากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเหลือร้อยละ 0.5 ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ การท่องเที่ยว รวมถึงการส่งออกของประเทศทรุดตัวลง

แต่จากวิกฤตที่เกิดขึ้น ทำให้มีหลายธุรกิจที่มีโอกาสจะขยายตัวได้ไปตามการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้บริโภคในอนาคต โดยเฉพาะธุรกิจสุขภาพที่มีความชัดเจนขึ้นว่านอกจากจะต้องมีการพัฒนารองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วนั้น ยังคงต้องมีการพัฒนารองรับวิกฤตที่เกิดขึ้นจากโรคระบาดและระบบสาธารณสุขอีกด้วย