นายศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตผู้อำนวยการใหญ่ องค์การการค้าโลก หรือ WTO ให้มุมมอง “โอกาสของนักธุรกิจไทยในเศรษฐกิจใหม่ ยุคหลังโควิด-19” ว่า เวลานี้ที่หลายหน่วยงานออกมาทำนายตัวเลขของเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยว่าจะเป็นอย่างไรในอนาคต เชื่อว่าไม่มีใครรู้จริง แต่การแก้ไขปัญหาของประเทศไทยเวลานี้ถือว่าเดินมาอย่างถูกทางแล้ว เพราะวิกฤตที่เกิดขึ้น เกิดจากวิกฤตของสาธารณสุข การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขก่อนแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่ถูกต้อง เมื่อวิกฤตจากสาธารณสุขคลี่คลายความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจจะกลับมาโดยอัตโนมัติและจะค่อยๆปรับฟื้นตัวดีขึ้น

โดยมองว่าโอกาสของอุตสาหกรรมที่จะสามารถพัฒนาต่อยอดไปได้หลังจากนี้ คืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์การพยาบาล อุตสาหกรรมอาหาร หากประเทศไทยสามารถเป็นศูนย์กลางของการผลิตอาหารของโลกได้ ด้วยการใช้นวัตกรรมรักษาคุณภาพความปลอดภัยของอาหาร จะถือเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถต่อยอดและขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีในส่วนของอุตสาหกรรมการสื่อสารคมนาคมและเทคโนโลยีออนไลน์ต่างๆ รองรับการปรับตัวของผู้บริโภคในอนาคต

อย่างไรก็ตาม จากที่มีหลายหน่วยงานประเมินว่าการค้าของประเทศไทยในปีนี้จะติดลบเป็นตัวเลข 2 หลักนั้น เห็นว่าอาจไม่รุนแรงถึงขั้นนั้น เพราะประเทศไทยเวลานี้เริ่มที่จะกลับมาทำธุรกิจการค้ากับหลายประเทศที่วิกฤตโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย โดยมีหลายอุตสาหกรรมที่ยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาหาร,ยางพาราและสินค้าเกษตรที่จำเป็นต่างๆ