นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.เขต 2 จ.นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า จากกรณีที่ตนได้เสนอญัตติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญ (กมธ.) ศึกษาการตั้งเขตปกครองพิเศษพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือการบริหารงานท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้ ตนเสนอให้มีการจัดการบริหารท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษ โดยให้ประชาชนในพื้นที่มีสิทธิเสรีภาพในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดของตนเองในแต่ละจังหวัด รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรทางธรรมชาติ รวมทั้งงบประมาณการบริหารจังหวัดของตนเองได้

โดยภายหลังที่ได้นำเสนอญัตติดังกล่าว ทำให้เกิดความไม่พอใจของกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม และมีการโจมตีตั้งข้อกล่าวหาว่าตนต้องการแบ่งแยกดินแดน และเป็นกบฏต่อ 3 สถาบัน คือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรง โดยปรากฏเป็นข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ดังนั้น ตนในฐานะผู้ที่ได้รับความเสียหายต่อข้อกล่าวหาดังกล่าว จึงได้แต่งตั้งทนายความ คือ นายสุจินต์ แก้วไข่ และนายภูเบศ พลายชุม ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่กล่าวหาตนไปในทางเสียหาย และทำให้เสื่อมเสีย และพร้อมที่จะรับฟังการวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชน แต่ในกรณีดังกล่าวถือเป็นการกล่าวหาที่รุนแรง และไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง ซึ่งทำให้ตนเสื่อมเสียชื่อเสียง ดังนั้นตนจึงขอแจ้งความดำเนินคดีให้ถึงที่สุด เพื่อให้เป็นกรณีตัวอย่าง