พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิด “งานมหกรรมสุขภาพดีหาดใหญ่ Thailand 4.0 เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เทศบาลนครหาดใหญ่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 โดยขอบคุณประชาชนที่ได้ให้ความร่วมมือร่วมใจกัน ปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐ โดย ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 หรือ ศบค. และกระทรวงสาธารณสุข ที่สามารถรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ได้เป็นอย่างดี จนองค์การอนามัยโลกประกาศให้ประเทศไทย เป็นประเทศต้นๆ ของโลก ที่มีมาตรฐานทางสาธารณสุข สามารถป้องกันการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม ในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ จากการหยุดชะงัก และการชะลอตัวของกิจกรรมต่างๆทางเศรษฐกิจ และเกิดชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal ทำให้เราทุกคน ต้องมีการปรับตัวกันในหลายๆด้าน ปัจจุบันรัฐบาลได้ ผ่อนคลายมาตรการ เพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิต และประกอบกิจการได้มากขึ้น เพื่อเร่งฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจ,สังคม และการท่องเที่ยว ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยเร็วที่สุด ภายใต้ความรอบคอบ และเป็นไปอย่างระมัดระวัง เนื่องจาก โควิด-19 ยังมีอยู่ภายนอกประเทศ ทั่วโลก

ทั้งนี้ กิจกรรมนี้ที่มีความสำคัญ นอกจากจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในฐานะที่เมืองหาดใหญ่ เป็นแหล่งธุรกิจท่องเที่ยวที่สำคัญ สร้างรายได้ให้แก่ จ.สงขลาและประเทศไทยในแต่ละปีจำนวนมาก และยังเป็นการปลุกกระแส การดูแลสุขภาพของประชาชน พร้อมทั้ง เป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ซึ่ง ทรงเป็น ศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ

จากนั้น พล.อ.ประวิตร พร้อมคณะได้เยี่ยมชม ร้านค้า และชมสินค้าพื้นบ้าน ทักทายพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานอย่างเป็นกันเอง ก่อนเดินทางกลับ กทม.