พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสภาเครือข่ายประชาชนอีสานหรือสอส. และสภาประชาชน 4 ภาค ครั้งที่ 1/2563

โดย พล.อ.ประวิตร ได้รับทราบข้อเรียกร้องจาก สอส.และสภาประชาชน 4 ภาค จากนั้นได้มีการพิจารณาเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาของสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน และสภาประชาชน 4 ภาค พร้อมร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อแก้ไขปัญหา จำนวน 6 คณะ ประกอบด้วยการแก้ไขปัญหาที่ดินและป่าไม้,การแก้ไขปัญหาหนี้สิน,การส่งเสริมและฟื้นฟูอาชีพภาคเกษตร,การแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำทั้งระบบ,การแก้ไขปัญหาผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย และการกลั่นกรองวาระการประชุม

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวย้ำว่าคณะอนุกรรมการที่ได้ผ่านความเห็นชอบแล้วเป็นไปตามข้อเรียกร้องของสภาเครือข่าย ขอให้แต่ละคณะเร่งช่วยกันขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนทุกเรื่องอย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรม ที่สำคัญจะต้องคำนึงถึงความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ต้องมีมาตรการสร้างการรับรู้ความเข้าใจ ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้รับทราบเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง