การประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันนี้ นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส. น่าน พรรคเพื่อไทย ตั้งกระทู้ถามด้วยวาจา เรื่องการชุมนุมของกลุ่มเยาวชน หลายกลุ่ม โดยต้องการให้ รัฐบาลตรวจสอบ และดำเนินการให้ชัดเจนว่า ใครอยู่เบื้องหลังการชุมนุม แอบอ้างสถาบันการศึกษา และต้องมีมาตรการควบคุมดูแลความปลอดภัย ส่วนข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมทั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญ การยุบสภา นายกรัฐมนตรี มีแนวคิดเชิญตัวแทน ผู้ชุมนุม มาพูดคุยหรือไม่ ซึ่งนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มอบหมายให้พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมมาเป็นผู้ตอบกระทู้แทน ยอมรับว่า ปัจจุบันนี้มีการชุมนุมมากขึ้น แต่ก็ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ใช้ความอดทนในการปฏิบัติตามแนวทางการดูแล ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดมาตรการดูแลที่เน้นความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมาย และไม่กระทบกับประชาชนทั่วไป ขณะเดียวกันพบว่ามีคนแอบแฝงเข้าไปชูป้ายข้อความไม่เหมาะสม ขณะนี้ทราบตัวแล้ว เจ้าหน้าที่ก็มีอำนาจที่จะสามารถเข้าไปควบคุมดูแลได้

อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วง ขออย่าออกมาเคลื่อนไหวแม้ว่าการชุมนุม จะทำได้ตามสิทธิ แต่ก็ต้องไม่ละเมิดกฎหมายและไม่ก้าวล่วง อีกทั้งต้องป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมต่างกลุ่มที่เห็นต่างปะทะกัน

พร้อมกันนี้ เจ้าหน้าที่ได้เตรียมความพร้อม ทั้งกำลังพลและอาวุธไว้เพื่อป้องกันอันตราย และความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น แต่ยืนยันได้ว่าเจ้าหน้าที่จะใช้ยุทธวิธีตั้งแต่เบาไปหาหนักและไม่ให้ใช้ความรุนแรงโดยเด็ดขาด