นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี ข้อเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วประเทศ ว่า ถ้า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความจริงใจ จะถอดสลักความขัดแย้งจากสถานการณ์การชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยของกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน ที่แผ่ขยายวงกว้างออกไปในแทบทุกจังหวัด พล.อ.ประยุทธ์ ต้องหยุดซื้อเวลา ลอยตัวเหนือปัญหา แสดงภาวะผู้นำ การแก้ไขรัฐธรรมนูญภายใต้แนวคิดการตั้ง ส.ส.ร.เป็นแนวทางที่ดี แต่อาจช้าและใช้เวลามาก ตอนจะออกแบบกติกาลับลวงพรางเอาเปรียบพรรคการเมืองอื่น พล.อ.ประยุทธ์ ไปตามนักร่างรัฐธรรมนูญหลังการรัฐประหารมาออกแบบวางค่ายกล บิดเบือนเจตนารมณ์ประชาธิปไตยของประชาชน แต่ตอนแก้ไข เพียงแต่มีความจริงใจ ให้ประเทศเดินหน้าได้ ไม่เสี่ยงต่อการรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญ โดยอ้างว่าเกิดภาวะสุญญากาศทางการเมือง เพราะรัฐธรรมนูญแก้ไขไม่ได้ หรือแก้ไขได้ยาก ทั้งที่สิ่งที่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน ต้องการให้มีการแก้ไขเร่งด่วนมี 2 เรื่อง คือ

1.เปลี่ยนกลับไปใช้ระบบเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ คือ ส.ส.เขต และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ให้ตรงตามเจตนารมณ์ในการเลือกส.ส.ของประชาชน
2.ยกเลิกบทเฉพาะกาล ตัดสิทธิ์ ส.ว.ไม่ให้ โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี

เมื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2 เรื่องนี้แล้ว พล.อ.ประยุทธ์ ควรแสดงความจริงใจ โดยการประกาศลาออก แล้วยุบสภา เลือกตั้งใหม่ เชื่อว่าจะสามารถถอดสลักความขัดแย้งได้ เวลา 6 ปี ที่ พล.อ.ประยุทธ์ ซื้อเวลา การปฏิรูปเป็นเพียงวาทกรรมลวงที่ไม่มีอยู่จริง ไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายที่ประชาชนทั้งประเทศจะลุกขึ้นมาประกาศว่าจะไม่ทนอีกต่อไป