ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานพิธีโครงการจิตอาสาพระราชทานสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่อำเภอแม่ใจ 68 พรรษา 68 ฝาย ณ ลำห้วยแม่ใจ (ห้วยหก) อ.แม่ใจ จ.พะเยา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมเทิดพระเกียรติในเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในปีนี้ ทั้งนี้ยังเป็นการป้องกันภัยแล้ง ทำการชะลอน้ำ เพิ่มต้นทุนน้ำในพื้นที่ เพื่อนำไปใช้ในการเกษตร และเป็นการเพิ่มความสามัคคีในชุมชนอีกด้วย