นาย พิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยตัวเลขการส่งออกของไทยในช่วง 5 เดือนเเรกของปี 2563 ติดลบที่ร้อยละ 3.7 เฉพาะเดือนพฤษภาคมติดลบร้อยละ 22.5 ถือเป็นตัวเลขหดตัวสูงสุดในรอบ 11 ปี แต่การส่งออกไทยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าหลายประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ เเละจีน เพราะสินค้าไทยมีความหลากหลาย

อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปี 2563 จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิด-19 และความผันผวนของค่าเงิน ทาง EXIM BANK จึงคาดการณ์ว่ามูลค่าส่งออกของไทยทั้งปี 2563 จะคิดลบร้อยละ 8-10

นอกจากนี้ ช่วงครึ่งหลังปี 2563 EXIM BANK ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อช่วยผู้ประกอบการส่งออก ทั้งการบริการประกันการส่งออกสำหรับผู้ประกอบการขนาดย่อม ที่มีรายได้ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปีหรือจ้างงานไม่เกิน 50 คน วงเงินผู้ซื้อ 100,000-500,000 บาท วงเงินรับประกันสูงสุด 2 ล้านบาทต่อรายผู้เอาประกัน

สินเชื่อเอ็กซิมเสริมทุนธุรกิจขนาดกลาง วงเงินสูงสุด 80 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยต่ำสุดร้อยละ 3.75ต่อปี และสินเชื่อเอ็กซิมเสริมไทยเก่ง เงินทุนหมุนเวียนสำหรับผู้ส่งออก SMEs ในกลุ่มเกษตร อาหาร เเละเครื่องสำอางวงเงินสูงสุด 3ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ย 4.75% ต่อปี และลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 4% ต่อปี กรณีส่งออกไป CLMV