นางสาวพรรณิการ์ วานิช ที่ปรึกษากรรมาธิการ การกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ชี้แจงกรณีที่ นายสิระ เจนจาคะ ประธานกรรมาธิการฯ จะปลดตนเองออกจากตำแหน่งที่ปรึกษา (อ่าน : “สิระ”เตรียมปลด“ช่อ”พ้นที่ปรึกษากมธ.กฎหมาย)

โดยกล่าวว่า ตนเองประพฤติตัวไม่เหมาะสม ไม่มีมารยาท และแอบอ้างชื่อกรรมาธิการฯ ไปรับหนังสือจาก 2 เยาวชน ที่ไปชูป้ายประท้วงนายกรัฐมนตรีที่จังหวัดระยอง ขอยืนยันว่า ตนเองรับหนังสือในฐานะที่ปรึกษากรรมาธิการฯ ไม่มีการแอบอ้างงแต่อย่างใด เพราะทราบดีถึงกฎระเบียบในการทำงานของคณะกรรมาธิการฯ จึงไม่สามารถทำตามข้อเรียกร้องของนายสิระที่จะให้ตนเองลาออกได้ และนายสิระ แม้จะเป็นประธานกรรมาธิการฯ ก็ไม่มีอำนาจมาสั่งให้ตัวเองลาออกได้ แต่หากเป็นมติเสียงข้างมากของที่ประชุมกรรมาธิการฯ ตนเองก็ไม่สามารถขัดมติได้ และในที่ประชุมกรรมาธิการวันนี้ ก็ไม่มีการขอมติดังกล่าว มีเพียงการขอให้ตนเองลาออกกลางที่ประชุมของนายสิระเท่านั้น

 

ดังนั้น ตนเองจะยังคงทำหน้าที่ที่ปรึกษากรรมาธิการฯ และเข้าร่วมประชุมประชุมต่อไป เพื่อปกป้องรักษาสิทธิสิริภาพของประชาชน