พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือสมช. กล่าวถึงกรณีที่ต้องต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินไปอีก 1 เดือน ว่า พบว่าสถานการณ์ของโลกปัจจุบันมีการติดเชื้อที่ยังรุนแรง จึงจำเป็นที่จะต้องใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินอยู่ และจำเป็นต้องประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปอีก 1 เดือน เพราะยังไม่มีกฎหมายอื่นมารองรับเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสบายใจมากขึ้น

โดยขณะนี้อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านกฎหมายอื่นที่เข้ามารองรับ แต่ไม่ได้นิ่งนอนใจ ซึ่งมีความร่วมมือกันในการเร่งพัฒนาแก้ไข พ.ร.บ.โรคติดต่อเพื่อให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการบังคับกักตัว 14 วัน ต้องใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินเท่านั้น และจะเร่งดำเนินการแก้ไขให้เร็วที่สุด

ทั้งนี้ พล.อ.สมศักดิ์ กล่าวว่า เพื่อให้ประชาชนได้สบายใจยิ่งขึ้น จึงได้มีการหารือในที่ประชุมให้งดเว้นการบังคับใช้มาตรา 9 ซึ่งมีข้อบังคับทั้งหมด 6 ข้อ รวมไปถึงการห้ามชุมนุมด้วย เพื่อแสดงให้เห็นถึงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้มีนัยยะทางการเมืองแต่อย่างใด แต่ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถชุมนุมได้อย่างอิสระ แต่ทุกอย่างต้องทำตามขั้นตอนทางกฎหมายเนื่องจากมีกฎหมายหลายฉบับควบคุมอยู่