เมื่อวันที่ 22 ก.ค.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หน่วยงานความมั่นคง ได้จัดเตรียมข้อมูล กลุ่มนักเคลื่อนใหวต่อต้านการเมือง ที่เตรียมชุมนุมประท้วง กับกลุ่มเยาวชนเยาวชนปลดแอก(Free youth)ร่วมกับเครือข่าย รวม 12 กลุ่ม ที่เตรียมชุมนุมประท้วงที่อนุสาวรีย์ ประชาธิปไตย เร็วๆนี้ ประกอบด้วย

กลุ่มที่ 1.กลุ่มสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.)
มีนางสาวจุฑาทิพย์ ศิริขันธ์ (ประธาน) นายชลธิส โชติสวัสดิ์ เป็นเลขาฯพร้อมด้วยแกนนำ นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ นายเบญจพล อัศวอารีย์ นายชนินทร์ วงษ์ศรี นางสาวปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล นายณัฐชนน ไพโรจน์ นายกานต์นิธิ ลิ้มเจริญ

กลุ่มที่ 2.กลุ่มเยาวชนตะวันออกเพื่อประชาธิปไตย
มีนายภานุพงศ์ จาดนอก นายณัธชนน พยัฆพันธ์เป็นแกนนำ

กลุ่มที่ 3 กลุ่มเยาวชนปลดแอก Free Youth
มีนายทัตเทพ เรืองประไพกิจเสรี นายภานุมาศ สิงห์พรม นางสาวสุพัตรา นามวิเศษ นางสาวเนตรนภา อำนาญส่งเสริม นายปรมินทร์ รัศมีสวัสดิ์ นายธัญเทพ ทองป้อง เป็นแกนนำ

กลุ่มที่ 4.กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย (DRG)
มีนางสาวชลธิชา แจ้งเร็ว นายกรกช แสงเย็นพันธ์ นายธนพล พันธุ์งาม นายอานันท์ ลุ่มจันทร์ เป็นแกนนำ

กลุ่มที่ 5.กลุ่มคนเสื้อแดง
มีนายวรัญชัย โชคชนะ นายสมบัติ ทองย้อย นายฉัตรมงคล วัลลีย นางจุฑามาศ ทรงเสี่ยงไชย นางมันทนา อัจจิมา นายเอกภพ กตัญญ นางยุพา พวงทองดี นางนภัสสร บุญรีย์ นางนัตยา ภานุทัต นางรักษิณี แก้ววัชระรังสี นางสาวเกศสิรินยา ธนศรีสถิตย์ นางวลี ญาณะหงสา นายประจิน ฐานังกรณ์ นายภัทรพล ธนเดชพรเลิศ นายอภิสิทธิ์ ทรัพย์นภาพันธ์ เป็นแกนนำ

กลุ่มที่ 6. กลุ่มแรงงาน มีนางศรีไพร นนทรีย์ เป็นแกนนำ

กลุ่มที่ 7. กลุ่ม สื่อ NGO
มีนายบุศรินทร์ แปแนะ นายอานนท์ นำภา ทนายความ รวมกับ กลุ่มพลเมืองโต้กลับ เป็นแกนนำ

กลุ่มที่ 8 กลุ่ม การเมือง
นายปียรัฐ จงเทพ (สมาชิกพรรค อนค.) นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล (สส.ก้าวไกล) นายรังสิมันต์ โรม (สส.ก้าวไกล) เป็นแกนนำ

กลุ่มที่ 9 กลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมือง
มีนางสาวณัฏฐา มหัทธนา นายเอกภพ กตัญญู นายอภิสิทธิ์ ทรัพย์นภาพันธ์นายบารมี ชัยรัตน์ นพ.ทศพร เสรีรักษ์ นายรัฐพงษ์ ภูแก้ว นายอนุรักษ์ เจนตวนิชย์ เป็นแกนนำ

กลุ่มที่ 10 กลุ่มอาจารย์และนักศึกษา
มีนายเนติวิทย์ โชติภักไพศาล (นศ.จุฬา) นางสาวสิรินทร์ มุ่งเจริญ (สภานิสิต จุฬา) นายยามารุดดิน ทรงสิริ (นศ.มธ.) อาจารย์ชลิตา บัณวงศ์ (ม.เกษตรศาสตร์)นายธนชัย เอื้อฤๅชา (นศ.ม.ราม)เป็นแกนนำ

กลุ่มที่ 11 กลุ่ม อดีต เคย ถูกกล่าวหากระทำความผิด ม.112
มีนายประเวศ ประภานุกูล นายเอกชัย หงส์กังวาน นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข นางสาวณัฏรธิดา มีวังปลา นายจือเซง แซ่โค้ว นายนันทพงษ์ ปานมาศ เป็นแกนนำ

กลุ่มที่ 12 กลุ่มอื่น รวมมิตร
มี น.ส.อาทิตยา พรพรม (ภาคื นศ.ศาลายา) น.ส.สิรินทร์ มุ่งเจริญ (อดีตสภานิสิต จุฬา) นายปรัชญา สรกำจรโรจน์ (RAD) นายเดชาธร บำรุงเมือง (RAD) นางสาวจุฬานุช พูดเพราะ (กลุ่มกล้าคิด ม.ร)นางสาวพิมพ์สิริ เพชรน้ำรอบ นายกาณฑ์ พงษ์ประภาพันธ์ เป็นแกนนำ พร้อมยังมีกลุ่มเล็ก ที่เป็นเอกเทศ กระจายอยู่ในหลายจังหวัด

ซึ่งมีรายงานว่า วันเวลาที่จะนัดชุมนุมนั้น อยู่ระหว่างการนัดหมาย ตกลงกันในระหว่าง กลุ่มต่างๆ ซึ่งหน่วยงานความมั่นคงกำลังจับตาการการเคลื่อนใหนของกลุ่มต่างๆว่าเป็นวันใหน เพื่อจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้ารักษาความสงบเรียบร้อยไม่เกิดเหตุบานปลาย และอาจเข้าข่ายความผิด ข้อหา ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน : ม.9 ข้อหา ห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ หรือกระทำการใดอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย ข้อหาตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก ม, 108 เดินขบวนกีดขวางการจราจร ข้อหา พ.ร.บ.ควบคุมการโพษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ใช้เครื่องเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต ข้อหา พ.ร.บ.รักษาความสะอาด ม.33 เท หรือทิ้งบนถนนๆ ป.อาญา ม.116 ,ม.215,ม.216,ม.368 เป็นต้น

สำหรับข้อเรียกร้องของ 12 กลุ่มที่เตรียมชุมนุมประท้วงรัฐบาลนั้นมี 3 ข้อคือ 1”ต้องประกาศยุบสภา” 2.”หยุดคุกคามประชาชน” 3″ร่างรัฐธรรมนูญใหม่”