นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยภายหลังเปิดโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) เปิดว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ต่อยอดโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) เพื่อกระตุ้นให้สถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้เตรียมความพร้อมและดำเนินการปรับปรุงสถานประกอบการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ โดยผู้ประกอบการต้องเสนอสินค้าและบริการที่ดีควบคู่กับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ซึ่งตราสัญลักษณ์ SHA จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวได้ ซึ่งการต่อยอดโครงการดังกล่าวในวันนี้เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวไทยที่มีความสนใจเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล โดยการจัดทำคู่มือเส้นทางท่องเที่ยวปลอดโรค 5 ภูมิภาค (Safety & Hygienic Road Trip) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวระหว่างเดินทางท่องเที่ยว

นอกจากนี้ การดำเนินงานดังกล่าวยังเป็นการเตรียมความพร้อมการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย ภายใต้มาตรฐาน SHA ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้คลายล็อกดาวน์ระยะ 5 ซึ่งเปิดให้มีการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยได้รับการตอบรับจากประชาชนไทยเป็นอย่างดีในการเดินทางท่องเที่ยว

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบใด ฝากประชาชนป้องกันตนเอง และการ์ดอย่าตก รวมทั้งหวังว่าจะมีการเปิดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางท่องเที่ยวไทยได้เร็วยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม สำหรับ คู่มือเส้นทางท่องเที่ยวปลอดโรค 5 ภูมิภาค จะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนเรื่องการตรวจเช็คความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเพื่อการท่องเที่ยว โดยครอบคลุมรถยนต์ส่วนบุคคล รถตู้ และรถบัส นอกจากนี้ยังนำเสนอตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยว ปลอดภัย-ปลอดโรค เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวของแต่ละภูมิภาคอีกด้วย โดยประชาชนทั่วไปสามารถขอรับฟรีได้จากสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ทั่วประเทศ หรือ ดาวน์โหลดคู่มือดังกล่าวได้ที่ www.tourismthailand.org/tourismproduct