นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา กรรมการ ป.ป.ช. และ นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข กรรมการ ป.ป.ช. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงาน ป.ป.ช. อันได้แก่ พระพุทธมงคลนาถศาสดา (ณ ศาลาสระน้ำ) พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ศาลพระภูมิ – เจ้าที่ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมี นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมให้การต้อนรับ