จากกรณีที่หน้าเพจเฟซบุ๊คของพรรคประชาธิปัตย์ได้ขึ้นโลโก้พรรคภาพพระแม่ธรณีบีบมวยผม แต่ไม่มีรวงข้าวล้อมรอบและตัดคำว่า​ “สัจฺจํ เว อมตา วาจา”ใต้พระแม่ธรณีตามที่ได้จดทะเบียนไว้ต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองนั้น

ก่อนหน้านี้ นายวัชระ เพชรทอง ได้ออกมาคัดค้านและท้วงติงว่า เป็นการทำผิดข้อบังคับพรรคประชาธิปัตย์ พ.ศ.2561 อีกทั้งพรรคประชาธิปัตย์ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ.2489 และใช้มาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลานานถึง 74 ปี ภาพรวงข้าวอันหมายถึงการเกษตรอันอุดมสมบูรณ์ของพี่น้องชาวนาล้อมรอบพระแม่ธรณีบีบมวยผมและมีพุทธภาษิตว่า​ “สัจฺจํ เว อมตา วาจา” คือสัญญลักษณ์ประชาธิปัตย์กลายเป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่นของพรรคการเมืองไปแล้ว การที่ขึ้นภาพพระแม่ธรณีโดยไม่มีรวงข้าวและพุทธภาษิตประจำพรรคไว้ดังเดิม บรรพบุรุษและสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ทั่วประเทศจะคิดอย่างไร การที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดจะเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ของพรรคแล้วนำมาใช้ในสื่อโซเชี่ยลของพรรค ก็ต้องทำให้ถูกต้อง

ตามกฎหมายพรรคการเมือง ไม่ควรทำโดยพลการใดๆ ยิ่งเป็นผู้บริหารพรรคก็ต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับพรรค จึงไม่เห็นด้วยกับการตัดภาพรวงข้าวและพุทธพจน์ดังกล่าวออกจากตราประจำพรรคที่เผยแพร่ในโลกโซเชี่ยล ซึ่งเป็นการไม่ถูกกฎหมายและไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวง ล่าสุดมีสมาชิกของพรรคทั้งอดีตรัฐมนตรี อดีตส.ส.และส.ส.ปัจจุบัน ประกอบด้วยนายไตร ย​สุนันท์,นายเจริญ​ คันธวงศ์,นายเอนก ทับสุวรรณ,นายสุกิจ​ ก้องธรณินทร์,นายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล,นายวัชระ เพชรทอง,นายสามารถ มะลูลีม,นายศิริศักดิ์ อ่อนละมัย,นายอรรถพร พลบุตร,นายฮอซาลี ม่าเหล็ม​ และ นายเกียรติ สิทธีอมร รวม 11 คน ได้ร่วมกันลงชื่อในหนังสือส่งถึงนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรคฯ ให้พิจารณาแก้ไขโดยกลับไปใช้สัญลักษณ์ของพรรคที่จดทะเบียนไว้ตามเดิม