นายวัชระ เพชรทอง อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีหน้าเพจเฟซบุ๊ก และสื่อโซเซียลของพรรคประชาธิปัตย์ได้ขึ้นภาพพระแม่ธรณีบีบมวยผมแล้วไม่มีรวงข้าวล้อมรอบ และตัดคำว่า “สัจฺจํ เว อมตา วาจา” ใต้พระแม่ธรณีตามที่ได้จดทะเบียนไว้ต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ว่า เป็นการทำผิดข้อบังคับพรรคประชาธิปัตย์ พ.ศ.2561 ข้อ 5 พรรคประชาธิปัตย์ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ.2489 และใช้มาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลานานถึง 74 ปี ภาพรวงข้าวอันหมายถึงการเกษตรอันอุดมสมบูรณ์ของพี่น้องชาวนาล้อมรอบพระแม่ธรณีบีบมวยผมและมีพุทธภาษิตว่า”สัจฺจํ เว อมตา วาจา” คือ สัญญลักษณ์ประชาธิปัตย์กลายเป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่นของพรรคการเมืองไปแล้ว การที่ขึ้นภาพพระแม่ธรณีโดยไม่มีรวงข้าวและพุทธภาษิตประจำพรรคไว้ดั่งเดิม บรรพบุรุษและสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ทั่วประเทศจะคิดอย่างไร ตนเป็นคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วย เพราะขัดต่อข้อบังคับพรรคที่ได้จดทะเบียนไว้ การที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดจะเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ของพรรคแล้วนำมาใช้ในสื่อโซเชี่ยลของพรรค ก็ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายพรรคการเมืองเสียก่อน ไม่ควรทำโดยพลการใดๆ ยิ่งเป็นผู้บริหารพรรคก็ต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับพรรค จึงไม่เห็นด้วยกับการตัดภาพรวงข้าวและพุทธพจน์ดังกล่าวออกจากตราประจำพรรคที่ขึ้นเผยแพร่ในโลกโซเชี่ยลย่อมไม่ถูกกฎหมายและไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวง

ขณะเดียวกัน นายวัชระ ย้ำว่า สัจฺจํ เว อมตาวาจาคือ วาจาจริงเป็นสิ่งไม่ตาย เป็นสัจจธรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์มา 74 ปี การตัดพุทธพจน์ออกไป นับเป็นเรื่องที่ต้องทบทวนและแก้ไขให้กลับคืนมาดังเดิมโดยเร็วให้ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ