วันที่ 17 ก.ค.63​ ที่ศูนย์คชศึกษา Elephant World สุรินทร์ บิณฑ์,เอกพัน บรรลือฤทธิ์ พร้อม​ด้วย​ นางรัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธาน มูลนิธิร่วมกตัญญู,รัชพล ภู่โอบอ้อม และ นฤมล คำพันธุ์ มิสแกรนด์เชียงใหม่ พร้อมทีมงาน จนท.และ อาสาสมัคร มูลนิธิร่วมกตัญญู ทีมเครื่องดื่มคอมมานโด

ได้เดินทางมาเลี้ยงอาหารช้าง รูปแบบโต๊ะจีน และมอบเงินช่วยเหลือช้าง ที่รอเข้าโครงการ​ (ยังไม่มีเงินเดือน) พร้อมมอบเงินและสิ่งของถุงยังชีพให้กับครอบครัวควาญช้าง และ ร่วมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พวกเราคนไทยทุกคนขอเป็นกำลังใจ และ จะร่วมกันอนุรักษ์ช้างไทย อนุรักษ์ช้างโลกร่วมกัน