คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ สว.ถึง รอง ผบก.วาระประจำปี 2560 (สามารถกดดูได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง)

บัญชีแนบท้ายคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๘๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

บัญชีแนบท้ายคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๘๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

บัญชีแนบท้ายคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๙๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑