ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ รองประธานบริหารเครือบริษัทไทยซัมมิท ร่วมกับนายปิยบุตร แสงกนกกุล อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตกลุ่มนิติราษฎร์ พร้อมด้วยแกนนำจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่ประมาณ 20 คน เดินทางเข้ายื่นคำขอจดแจ้งจัดตั้งพรรคการเมืองต่อ กกต. ซึ่งถือเป็นกลุ่มการเมืองลำดับที่ 58 ในการยื่นจดจัดตั้งพรรค ภายใต้ชื่อ “อนาคตใหม่’

ภายหลังยื่นจดจัดตั้งพรรคฯ นายธนาธร ระบุว่า สิ่งที่เราพูดได้และอยากจะพูดเราได้พูดไปหมดแล้ว หากเราพูดมากกว่านี้เราอาจไม่มีโอกาสเดินหน้าต่อไปได้ ส่วนสีส้มที่ใช้เป็นสีที่มีพลัง สดใส อรุณรุ่ง ผ่องอำไพ ส่วนโลโก้พรรคที่เป็นสามเหลี่ยมหัวกลับ ข้างบนเป็นฐานหมายถึงประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งเราจะทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้น

เมื่อถูกวถามว่าเป็นเหตุบังเอิญหรือไม่ เพราะสีส้มคือสีที่มาจากการผสมระหว่างสีเหลืองกับสีแดง นายธนาธร กล่าวว่า เราไม่ได้มองอย่างนั้น แต่เราเห็นว่าเป็นสีที่สร้างสรรค์

ทีมงานพรรคอนาคตใหม่ อธิบายว่า สำหรับความหมายของ โลโก้พรรค นั้น จะปรากฏให้เห็น ปุ่ม forward หัวลูกศร หรือเป็นสามเหลี่ยม ทั้งหมดล้วนแล้วแต่มีความหมายร่วมกัน คือ คุณเห็น “อนาคต” สะท้อนความหวังที่เราจะเคลื่อนไปข้างหน้าก้าวพ้นไปจาก “ทศวรรษที่สูญหาย” สู่ประเทศไทยที่มีอนาคต ด้วยเหตุนี้ เราจึงออกแบบสัญลักษณ์ของพรรค “อนาคตใหม่” ให้เป็นรูปทรงที่เคลื่อนไปข้างหน้า เพราะพรรคนี้ คือพื้นที่ของผู้คนไม่ว่าจะมาจากอาชีพใด วัยใด ล้วนมีสิ่งหนึ่งร่วมกันคือ ต้องการไปสู่อนาคตที่ดีกว่า ส่วนสีของพรรค ถูกแทนด้วย สีส้ม “สีแห่งรุ่งอรุณของวันใหม่ วันที่เราตื่นขึ้นมาด้วยความหวัง”

อนาคตใหม่