ที่ประชุมคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ที่มี พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ประธานคณะกรรมาธิการเป็นประธานในการประชุม ได้มีการหารือถึงสัดส่วนของกรรมาธิการ โดยนายธีรัจชัย พันธุมาศ กรรมาธิการ ได้เสนอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาสัดส่วน กรรมาธิการ ป.ป.ช. แทนตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจากมีกรรมาธิการจากสัดส่วนของพรรคฝ่ายค้านลาออก และต่อมาได้มีการย้ายพรรคเข้าร่วมกับฝ่ายรัฐบาล และจากนั้นฝ่ายรัฐบาลจะเสนอสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง ในสัดส่วนของรัฐบาล ซึ่งการที่ฝ่ายรัฐบาลจะเสนอ ส.ส. เข้าดำรงตำแหน่งกรรมาธิการ ในสัดส่วนของรัฐบาลนั้น จะส่งผลให้สัดส่วนของกรรมาธิการเป็นไปโดยมิชอบเนื่องจาก ที่ผ่านมาพรรคฝ่ายค้านจะต้องได้สัดส่วนของกรรมาธิการจำนวน 8 คน และฝ่ายรัฐบาลจำนวน 7 คน

ซึ่งการที่รัฐบาลจะเสนอให้เพิ่มกรรมาธิการ ป.ป.ช.ในสัดส่วนของรัฐบาลอีกหนึ่งตำแหน่งนั้น จะทำให้กรรมาธิการในส่วนของรัฐบาลมากกว่าฝ่ายค้านถือเป็นสัดส่วนที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากตามธรรมเนียมปฏิบัติแล้วฝ่ายผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ จะต้องมีกรรมาธิการ มากกว่าฝ่ายตรงข้ามเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งเมื่อเสนอให้เพิ่มสัดส่วนกรรมาธิการของฝ่ายรัฐบาลนั้นเกรงว่าการทำงานของกรรมาธิการจะไม่สะดวกเท่าที่ควร และจะคาดเคลื่อนต่อประเพณีปฏิบัติของกรรมาธิการ

 

ด้านพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่า การที่จะพิจารณาสัดส่วนราชการแทนตำแหน่งที่ว่างสามารถทำได้ แต่จะต้องเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติ และตามสัดส่วนที่ถูกต้อง ซึ่งตามหลักแล้วพรรคเพื่อไทยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากกว่าพรรคพลังประชารัฐ ดังนั้นการจะเสนอรายชื่อ ส.ส.จากพรรคพลังประชารัฐ ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมาธิการ ป.ป.ช. มากกว่าพรรคฝ่านค้านตามสัดส่วนที่ถูกต้อง จึงเห็นว่าไม่ถูกต้อง ซึ่งจะสู้เพื่อความถูกต้องให้ถึงที่สุด