นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการเข้าพบของผู้บัญชาการทหารบกของสหรัฐอเมริกา ว่า ในการหารือครั้งนี้ไม่ได้มีการพูดถึงสถานการณ์ในทะเลจีนใต้ และไม่ได้พูดถึงสงครามการค้าตามที่เป็นข่าว โดยเป็นการพูดคุยถึงความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพ และการลงนามในร่างเอกสารร่วมกันระหว่างกองทัพของทั้งสองฝ่าย

โดยผบ.ทบ.สหรัฐได้ชื่นชมมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ของประเทศไทยและส่วนใหญ่เป็นการหารือถึงมิติทางการทหารและความมั่นคงเป็นหลัก โดยนายกรัฐมนตรียังฝากไปยังเอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เรื่องความร่วมมือของไทยและสหรัฐในการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย โดยนายกรัฐมนตรีได้ฝากเชิญชวนให้นักลงทุนในสหรัฐอเมริกาเข้ามาลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษหรือ EEC

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังแจ้งข่าวดีกับที่ประชุมครม. ได้รับทราบว่า รัฐบาลไทยได้รับการจัดลำดับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 57 เพิ่มขึ้นมา 16 อันดับ จากเมื่อ 2 ปีที่แล้วอยู่ในอันดับที่ 73 โดยจะจัดอันดับทุกๆ 2 ปี ซึ่งสะท้อนความสำเร็จของยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6 พร้อมฝากให้ทุกกระทรวงพิจารณาแผนงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ที่จะต้องทำความเข้าใจเพิ่มขึ้น และกำชับทุกๆกระทรวงให้ระมัดระวังการใช้จ่ายงบประมาณของแผนฟื้นฟูตามพ.ร.ก.เงินกู้ ที่เป็นที่จับตามองของทุกฝ่ายโดยขอให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด