นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส เลขาธิการกลุ่มเพื่อไทยพลัส และ อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม.เขตบางกะปิ-วังทองหลาง ได้แถลงข่าวว่า ได้มายื่นหนังสือให้ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย เพื่อขอให้ ส.ส.จำนวน 60 ท่าน ร่วมลงนามเพื่อส่งคำร้องไปศาลรัฐธรรมนูญ ผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้วินิจฉัยว่า น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตบางกะปิวังทองหลาง สิ้นสุดสมาชิกสภาพของการเป็น ส.ส. ตามความในรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 185 (1)(2) และ มาตรา 101 (7) หรือไม่

เนื่องจากตนพบว่า น.ส.ฐิติภัสร์ ได้ใช้สถานะหรือตำแหน่งทางการเมืองของตนเอง เข้าแทรกแซงการประชุมของการเคหะแห่งชาติ และการประชุมของภาครัฐหลายครั้ง และได้ปฏิบัติคล้ายตนเองนั้นเป็นประธานการประชุม เข้าพรีเซนต์นำเสนอการทำงานของการเคหะแห่งชาติ และ กรุงเทพมหานคร ทั้งๆที่ไม่ใช้อำนาจของ ส.ส. และส.ส.ฐิติภัสร์ ยังได้มีการแจกใบปลิวสื่อของตนเอง ในที่ประชุมของการเคหะแห่งชาติอีกด้วย ซึ่งเอกสารที่ตนนำมาด้วยวันนี้เป็นหลักฐานที่ระบุชี้ชัดเจนว่าพฤติกรรมเกิดขึ้นเมื่อไหร่ มีความผิดอย่างไรบ้าง และชัดเจนว่าอาจเป็นความผิดตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยต้องยอมรับตรงๆ ว่าทุกวันนี้ ส.ส.ฝั่งรัฐบาลจำนวนมาก ที่ใช้อำนาจรัฐเข้าไปก้าวก่ายการทำงานหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ทั้งการเคหะแห่งชาติ หรือ หน่วยงานท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัด หรือกทม.

จึงขอฝากหน่วยงานภาครัฐช่วยปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นกลางอย่าให้มีส.ส. หรือมีพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง ใช้อำนาจหน้าที่ของตนเข้าไปก้าวก่ายการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน เพราะวันนี้เราไม่ได้อยู่ในยุคของคสช.หรือในยุคของการปฏิวัติแล้ว และหวังว่าทางศาลรัฐธรรมนูญจะได้โปรดรับคำร้องนี้ไว้วินิจฉัยอย่างตรงไปตรงมาและเป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับสาธารณชน