นายเชิดเกียรติ อัตถากร อธิบดีกรมสารนิเทศและในฐานะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า การดูแลคณะทูตต่างประเทศที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยขณะนี้จะต้องรักษาสมดุลตามอนุสัญญาเวียนนา และการควบคุมโรคของประเทศไทย ซึ่งจากกรณีเด็กหญิงวัย 9 ปี บุตรสาวอุปทูตซูดาน เดินทางเข้าประเทศไทยและถูกตรวจพบเชื้อโควิด – 19 ทำให้กระทรวงการต่างประเทศขอให้ ศบค.ชุดเล็ก พิจารณาทบทวนมาตรการการเดินทางของคณะทูตใหม่ทั้งหมดเพื่อเพิ่มความเข้มข้นและให้เกิดความมั่นใจในการควบคุมโรคโควิด – 19 โดยจะขอให้คณะทูตที่เดินทางเข้าประเทศไทยต้องได้รับการกักตัวในสถานที่ที่รัฐบาลกำหนด ซึ่งเป็นสถานที่กักกันทางเลือกที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง จากเดิมที่ต้องหาเชื้อโควิด-19 และ ให้กักตัวในพื้นที่สถานเอกอัครราชทูตเอง 14 วัน

ส่วนกรณีของทหารอียิปต์ที่เดินทางเข้าประเทศและพบว่าติดเชื้อโควิด-19 นั้นทางสถานทูตอียิปต์ได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและพร้อมให้ความร่วมมือกับประเทศไทย อย่างไรก็ตามทางการไทยได้ยกเลิกคำขอของรัฐบาลอียิปต์ที่ขออนุญาตเที่ยวบินทหารเข้าประเทศไทย 8 เที่ยวบิน ซึ่งรวมถึงที่อนุญาตไปแล้ว 2 เที่ยวบิน

ทั้งนี้เรื่องของทหารอียิปต์ที่ไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของไทยตรวจหาเชื้อนั้น ก่อนที่ทหารอียิปต์จะเดินทางเข้ามา ทางสถานทูตอียิปต์ได้ติดต่อเข้ามาซึ่งทางการไทยแจ้งไปแล้วว่า จะต้องดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขแต่อาจเกิดการสื่อสารที่บกพร่องหรือคลาดเคลื่อนของเจ้าหน้าที่สถานทูตกับทหารอียิปต์ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย